Μαθητές Λυκείου

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς μαθητές λυκείου και στα Ελληνικά αλλά και σε άλλες γλώσσες. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες της αναφέρονται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα Μελετών
 • Πλήρη επεξεργασία κειμένων.
 • Δακτυλογραφήσεις.
 • Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσίες.
Τμήμα Εκπαίδευσης

Μαθήματα & σεμινάρια για:

 • Μαθήματα φροντιστηρίου για το λύκειο.
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Προγραμματισμός & υποστήριξη προπτυχιακών σπουδών.
Τμήμα Σεμιναρίων
 • Με την Συμβουλευτική & τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό η εταιρία μας παρέχει επιστημονική βοήθεια και στήριξη σε άτομα ώστε:
 • Να διερευνούν, να αναλύουν και να αναπτύσσουν τους παράγοντες που συνθέτουν το προφίλ της αυτοαντίληψής τους (ενδιαφέροντα, προσωπικά χαρακτηριστικά, αξίες, ικανότητες και δεξιότητες, κλπ.)
 • Να διερευνούν, να αξιολογούν, να επεξεργάζονται και να ταξινομούν πληροφορίες, καθώς και εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους που σχετίζονται τόσο με τις ανάγκες και προτιμήσεις τους, όσο και με τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.
 • Να ενσωματώνουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση, αλλά και την πληροφόρηση τη σχετική με την αυτοπαρατήρηση και να διευκολύνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τόσο όσον αφορά τον προσανατολισμό τους στο χώρο της εκπαίδευσης, όσο και την επιλογή του επαγγέλματος ή των επαγγελμάτων που ταιριάζουν στην ψυχοκοινωνική τους ιδιαιτερότητα.
 • Να δημιουργούν και να πραγματοποιούν τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά τους σχέδια.
Τμήμα Βιβλιοθήκης

Βιβλιογραφική υποστήριξη για κάθε είδους μελέτη. Εύρεση βιβλιογραφίας - αρθρογραφίας. Έρευνα στο internet. Επισκεφθείτε το site της βιβλιοθήκης μας για περισσότερες πληροφορίες

www.studentlibrary.gr

Βρείτε όλα τις σχολές δημόσιες & ιδιωτικές της Ελλάδας εδώ

 
Εκπονούμε υπεύθυνα
τις πτυχιακές εργασίες σας.
Κατασκευή Ιστοσελίδων netStudio