Καθηγητές

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς καθηγητές στην δευτεροβάθμια άλλα και τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα Ελληνικά αλλά και σε άλλες γλώσσες. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες της αναφέρονται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα Μελετών
 • Κατάρτιση σημειώσεων μαθημάτων και σχέδια μαθήματος.
 • Κατάρτιση παρουσιάσεων.
 • Μεταφράσεις κειμένων.
 • Δακτυλογραφήσεις.
 • Συγγραφή άρθρων.
 • Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσίες.
 • Εύρεση βιβλίων και άρθρων.
 • Έκδοση άρθρων στο επιστημονικό site της εταιρίας και σε επιστημονικά περιοδικά.
 • Έκδοση σημειώσεων.
 • Παροχή e-learning υπηρεσιών στους φοιτητές.
 • Σχεδιασμός και κατάρτιση ιστοσελίδας.
 • Ενημερώσεις ιστοσελίδων τους.
 • Ανάληψη στατιστικών αναλύσεων στο πρόγραμμα S.P.S.S.
 • Πλήρη επεξεργασία κειμένων.
 • Διορθώσεις ελληνικών και αγγλικών κειμένων.
Τμήμα Βιβλιοθήκης

Βιβλιογραφική υποστήριξη για κάθε είδους μελέτη. Εύρεση βιβλιογραφίας - αρθρογραφίας. Έρευνα στο internet. Επισκεφθείτε το site της βιβλιοθήκης μας για περισσότερες πληροφορίες www.studentlibrary.gr

 
Εκπονούμε υπεύθυνα
τις πτυχιακές εργασίες σας.
Κατασκευή Ιστοσελίδων netStudio