Εταιρικοί Στόχοι

Με σεβασμό στο πελάτη με ποιότητα στις υπηρεσίες της και με χαμηλές τιμές έχει καταφέρει να είναι ο ηγέτης της αγοράς, έχοντας σήμερα κατοχυρώσει το δικαίωμα ν’ αυτοαποκαλείται κέντρο υποστήριξης φοιτητών.

Η εταιρία έχει σαν στόχο της να καταστεί όχι ένα κέντρο διευκόλυνσης των φοιτητών αλλά ένας εξωτερικός σύμβουλος σε σχέση με τις σπουδές τους.

Δεν προσπάθει να οδηγήσει τους σπουδαστές στην ανάθεση της εργασίας τους αλλά στην υλοποίηση αυτής μέσα από την συμβουλευτική της υποστήριξη με βιβλιογραφικό υλικό, καθοδήγηση κλπ.

Η WEBSTUDENT δεν είναι μια απρόσωπη εταιρία ή άτομο με την οποία δεν μπορεί να έρθει σε επαφή ο πελάτης. Είμαστε στην διάθεση του πελάτη είτε να έρθει από την εταιρία οποιαδήποτε στιγμή θελήσει και για οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε να επικοινωνήσει τηλεφωνικός. Πολλοί ανταγωνιστές είτε κάνουν περιστασιακά αυτή την δουλεία, άρα δεν δείχνουν και την απαιτούμενη βαρύτητα, είτε έχουν μόνο ένα website και ένα e-mail και δεν μπορούν οι πελάτες να έρθουν σε επαφή μαζί τους.

Η WEBSTUDENT υποστηρίζει τον πελάτη σε όλα τα βήματα μέχρι την τελική παράδοση αλλά και μετά από αυτήν, κάνοντας διορθώσεις και αλλαγές όταν απαιτείται είτε από τους καθηγητές είτε από τον πελάτη. Οι περισσότεροι ανταγωνιστές παραδίδουν τις εργασίες και δεν αναλαμβάνουν καμία διόρθωση ή ευθύνη.

Οι τιμές της εταιρίας διαφοροποιούνται πάντα ανάλογα με το θέμα και την εργασία που της έχει ανατεθεί, αλλά πάντα λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενη τις δυνατότητες των πελατών. Οι περισσότεροι ανταγωνιστές χρεώνουν υψηλές έως και εξωφρενικές τιμές σε όλες τις περιπτώσεις.

Η WEBSTUDENT δεν δίνει έτοιμες εργασίες τις οποίες έχει δώσει σε άλλον πελάτη, κάθε εργασία είναι πρότυπη και μέσα στις απαιτήσεις του πελάτη, έτσι ώστε να αποφεύγονται θέματα αντιγραφής. Πολλοί ανταγωνιστές δίνουν έτοιμες εργασίες, εργασίες που έχουν πουλήσει και σε άλλους.

 
Εκπονούμε υπεύθυνα
τις πτυχιακές εργασίες σας.
Κατασκευή Ιστοσελίδων netStudio