Έρευνα - Μελέτη

Στην εταιρία μας εργάζονται καταρτισμένα στελέχη τα οποία εξειδικεύονται το καθένα από αυτά και σε μια διαφορετική ειδικότητα. Οι γνώσεις όλων των στελεχών μας είναι μεταπτυχιακού επιπέδου ενώ το καθένα από αυτά έχει θεωρητική και εμπειρική κατάρτιση. Για κάθε μελέτη που αναλαμβάνουμε ένα από τα στελέχη μας είναι κοντά στον πελάτη κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της, παρέχοντάς κατευθύνσεις και συμβουλές.

Έτσι παρέχουμε:

 • Υποστήριξη μελετών για όλες τις πανεπιστημιακές βαθμίδες
 • Υποστήριξη για την εκμέρους των σπουδαστών συγγραφή
 • Υποστήριξη διδακτορικών διατριβών
 • Βιβλιογραφική υποστήριξη για κάθε είδους μελέτη. Εύρεση βιβλιογραφίας- αρθρογραφίας.
 • Έρευνα στο internet.
 • Ανάληψη στατιστικών αναλύσεων στο πρόγραμμα S.P.S.S.
 • Ολική ή μερική υποστήριξη άρθρων και βιβλίων.

Μπορούμε λοιπόν να καλύψουμε τον οποιονδήποτε φοιτητή σε όλα τα ακαδημαϊκά αντικείμενα και στην ελληνική άλλα και στην αγγλική γλώσσα.

Σε σχέση με την υποστήριξη μελετών, παρέχουμε:

 • Ταχύτητα σε λογικά πάντα πλαίσια προκειμένου να υπάρχει και αντίστοιχη ποιότητα.
 • Υποστήριξη του θέματος από πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό το οποίο διαθέτει η εταιρία στις βιβλιοθήκες της.
 • Συνεχή ενημέρωση κατά τη διάρκεια της υποστήριξης και συνεργασία με τον πελάτη.
 • Διορθώσεις κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της μελέτης.
 • Σωστή παράθεση παραπομπών είτε μέσω υποσημειώσεων είτε μέσω του Harvard style, είτε άλλου τρόπου παράθεσης βιβλιογραφίας οριστεί από τον ενδιαφερόμενο.
 • Δυνατότητα δημιουργίας παρουσίασης σχετικής με την εργασία. 

Σε γενικές γραμμές ο πελάτης μπορεί να ζητήσει ό,τι είχε αυτός σκεφτεί για την μελέτη του και εμείς να τον συμβουλεύουμε. Σκοπός είναι το αποτέλεσμα που θα πάρει να τον αφήσει ικανοποιημένο με βάση τα δικά του πρότυπα.

Ακολουθεί λίστα των υπηρεσιών μας.

 • Συγγραφή στους χώρους της εταιρίας με επίβλεψη
 • Βιβλιοθήκη
 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές σελίδες
 • Διόρθωση κειμένων
 • Κατευθύνσεις συγκέντρωσης υλικού
 • Δόμηση θέματος
 • Μεταφράσεις ξένων κειμένων
 • Υποστήριξη στις διορθώσεις
 • Προετοιμασία παρουσίασης
 • Κατευθύνσεις συγγραφής βιβλιογραφίας
 • Τελική παρουσίαση θέματος
 • Διαδικασία SPSS
 • Υποστήριξη από στατιστικό κατά την εξαγωγή αποτελεσμάτων
 • Powerpoint
 • Δόμηση θέματος-έγκριση από πελάτη
 • Εύρεση υλικού-έγκριση από πελάτη
 • Διορθώσεις-έγκριση από πελάτη
 • Στατιστικές αναλύσεις-διδασκαλία πελάτη
 • Παρουσίαση-έγκριση από πελάτη
 • Τελική παράδοση-έγκριση από πελάτη
 • Δακτυλογραφήσεις
 • Μεταφράσεις
 • Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές λυκείου και γυμνασίου και εισαγωγικών εξετάσεων.
 • Διόρθωση κατόπιν κατευθύνσεων
 • Υποστήριξη του πελάτη. Σε περίπτωση υποστήριξης από απόσταση - Σύστημα e-learning μέσω e-mail παροχή όλων των παραπάνω προγραμμάτων
 • Διδασκαλία μικρής εργασίας πριν από κατάθεση
 • Στις ενότητες κάλυψης παρέχουμε ιδιαίτερα και σεμιναριακά μαθήματα. Τα μαθήματα είναι για 1 έως 5 άτομα
 
Εκπονούμε υπεύθυνα
τις πτυχιακές εργασίες σας.
Κατασκευή Ιστοσελίδων netStudio