Υποστήριξη Μελετών

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχεται η δυνατότητα επίβλεψης των πτυχιακών σας, από εξειδικευμένους καθηγητές οι οποίοι σας δίνουν κατευθύνσεις καθ’ όλη τη διάρκειά της σύνταξης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Διόρθωση κειμένων.
  • Βιβλιογραφική υποστήριξη.
  • Πρόσβαση σε ξένα επιστημονικά site.
  • Κατευθύνσεις για εύρεση άρθρων.
  • Επιμέλεια κειμένων στα ελληνικά και αγγλικά.
  • Μαθήματα μεθοδολογίας έρευνας και στατιστικών αναλύσεων.
  • Συνεχή υποστήριξη μέσω email ακόμα και για σπουδαστές εκτός που κατοικούν και σπουδάζουν εκτός Αθηνών.
  • Προκαθορισμένα ραντεβού ανά τακτά χρονικά διαστήματα για επίβλεψη της προόδου της πτυχιακής.
  • Οι συναντήσεις γίνονται στα γραφεία μας στην Αγχιάλου για τους σπουδαστές που κατοικούν στην Αθήνα. Συγχρόνως υπάρχει η δυνατότητα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες να γίνουν και επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
  • Πιο αναλυτικά σκοπός μας είναι να μάθουμε στο φοιτητή τον τρόπο που γράφεται μια εργασία.

 
Εκπονούμε υπεύθυνα
τις πτυχιακές εργασίες σας.
Κατασκευή Ιστοσελίδων netStudio