Βιβλιογραφική υποστήριξη

Η ιδιωτική βιβλιοθήκη της εταιρίας, όπου κάθε φοιτητής μπορεί να έρχεται να βρίσκει υλικό για κάθε εργασία του, με την καθοδήγηση έμπειρων συνεργατών μας. Σκοπός της Βιβλιοθήκης του Κέντρου Κοινωνικών και Επιστημονικών Μελετών – Web Student είναι ή κάλυψη, υποστήριξη των ερευνητικών αναγκών φοιτητών κάθε ακαδημαϊκής βαθμίδας στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν. Μέσα από την πληθώρα υλικού ( έντυπου και μη) που διαθέτει στην Συλλογή της ( βιβλία, άρθρα, case studies, annual reports, proposals, ενημερωτικά δελτία, οδηγοί, έρευνες, ερωτηματολόγια, cd- roms κ.α), φοιτητές αλλά και χρήστες κάθε ερευνητικήςβαθμίδας, μπορούν εύκολα να αναζητήσουν αυτό που τους ενδιαφέρει για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο.

Το περιεχόμενο της συλλογής μας μπορεί να διαχωριστεί στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες : Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Οικονομία, Εκπαίδευση, Κοινωνικές επιστήμες, Τεχνολογία, Ψυχολογία, Λογοτεχνία και Ρητορική, Δίκαιο, Διαφήμιση και Δημόσιες σχέσεις, Ιστορία, Γλώσσα, Ιατρική, Αθλητισμός, Τέχνες – Καλές και Διακοσμητικές τέχνες, Γενικά θέματα. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού στην ελληνική και αγγλική κυρίως γλώσσα, όπως βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια, εφημερίδες, άρθρα οδηγοί και πληθώρα ερευνών, ερωτηματολογίων, proposals, case studies, annual reports). Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών.

Η τεκμηρίωση του υλικού της Βιβλιοθήκης γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και ανάλογα με το είδος και τη μορφή του υλικού των συλλογών. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης εξυπηρετούνται με:

 • Επιτόπια ανάγνωση
 • Διαδανεισμό
 • Χορήγηση φωτοτυπικών αντιγράφων
 • Συνεργασία με συγγενείς Βιβλιοθήκες
 • Με χρήση του συστήματος OPAC
 • Χορήγηση ειδικών καρτών εγγραφής στους χρήστες – μέλη, με χρονική διάρκεια

Το έντυπο υλικό της Συλλογής της Βιβλιοθήκης δεν δανείζεται.

Αναλυτικότερα δεν δανείζεται:

 • Το χαρακτηριζόμενο ως βασικό πληροφοριακό υλικό. Ως πληροφοριακά (REFERENCE) χαρακτηρίζονται τα εξής: Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, πίνακες, χάρτες, καθώς και βασικά συγγράμματα για ειδικά θέματα. Το υλικό αυτό τοποθετείται ξεχωριστά.
 • Το χαρακτηριζόμενο ως πολύτιμο, σπάνιο ή εξαντλημένο.
 • Το χαρακτηριζόμενο ως επιτόπιας χρήσης.
 • Οι τόμοι και τα τεύχη των περιοδικών.
 • Το υλικό που ορίζεται κατά περίπτωση.
 • Παρέχεται η δυνατότητα φωτοαντιγραφής ενός μέρους του υλικού , σε ότι αφορά :
  • Αρθρογραφία διαφόρων θεματικών κατηγοριών της συλλογής της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να φωτοτυπήσουν την αρθρογραφία των διάφορων θεματικών κατηγοριών της συλλογής της Βιβλιοθήκης μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων (30 επιτρεπόμενες σελίδες φωτοαντιγραφής).

Για την φωτοτύπηση του επιτρεπόμενου ορίου των σελίδων, υπάρχει μια σχετική μικρή χρέωση.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης υποχρεώνονται να χρησιμοποιήσουν το υλικό προς φωτοτύπηση μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική μελέτη.

Για την διαδικασία διαδανεισμού, οι χρήστες υποχρεώνονται να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα ανάκτησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, αφού προηγουμένως έχουν ελέγξει από τον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) ότι το προς ανάκτηση υλικό δεν ανήκει ήδη στην συλλογή της Βιβλιοθήκης. Ως διαδικασία διαδανεισμού νοείται η παραγγελία αρθρογραφίας, τεκμηρίων από εθνικές και διεθνής βάσεις δεδομένων.

Οι πελάτες μπορούν ν’ απευθυνθούν σ’ εμάς προκειμένου να :

 • Βρούμε βιβλία ή άρθρα που ψάχνουν. Στείλε μας email, με το τίτλο του βιβλίου ή του άρθρου- φυσικά μαζί με τα στοιχεία τους (απαραίτητο ονοματεπώνυμο, όνομα και email). Εμείς θα τους ενημερώσουμε αν μπορούμε να το βρούμε. Εφόσον η απάντηση μας είναι θετική τότε θα σας ενημερώσουμε για το κόστος, τρόπους πληρωμής, την ημερομηνία παράδοσης.
 • Επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη μας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται ένα πρότυπο αναγνωστήριο, στο οποίο ο σπουδαστής μπορεί να μας επισκεφτεί και να μελετήσει με πολύ μικρό κόστος το υλικό που συγκεντρώσαμε και συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε στις βιβλιοθήκες της εταιρίας. Το κόστος της ώρας είναι 5 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στους χώρους μας θα τους περιμένουν οι έμπειροι συνεργάτες μας, οι οποίοι θα τους κατευθύνουν.
 • Επισκεφτούν τη βάση δεδομένων μας. Στους χώρους της βιβλιοθήκης, μπορείτε να ψάξετε στη βάση δεδομένων μας και να βρείτε πρότυπες μελέτες της εταιρίας τις οποίες μπορείτε να μελετήσετε και ν’ αγοράσετε σε πολύ μικρό κόστος.
 • Τους κατευθύνουμε στο να βρουν κάποια σχετική βιβλιογραφία. Ανά πάσα στιγμή στείλτε μας το θέμα (αν υπάρχει και δομή είναι καλό να μας τη στείλετε- θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο της μελέτης ) και εμείς θα σας δώσουμε κατευθύνσεις σχετικές με το που να ψάξετε. Εφόσον δε μας ζητήσουν να βρούμε εμείς το υλικό και απλά δώσουμε κατευθύνσεις αναζήτησης, δεν επιβαρύνονται με κάποιο κόστος.                                                                                              www.studentlibrary.gr 
 
Εκπονούμε υπεύθυνα
τις πτυχιακές εργασίες σας.
Κατασκευή Ιστοσελίδων netStudio