Μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας

Η εταιρία WEBSTUDENT, η οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία 13 χρόνια στο κλάδο της υποστήριξης φοιτητών, διαπιστώνοντας την ανάγκη πολλών πελατών της οι οποίοι σπουδάζουν σε διαφορετικά ακαδημαϊκά επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), να δουλέψουν μόνοι τους τη πτυχιακή τους, αναπτύσσει πέρα από την ολοκληρωτική υποστήριξη σε μια εργασία και το μάθημα μεθοδολογία έρευνας.

Το μάθημα αυτό ουσιαστικά αποτελεί μια πλήρη υποστηρικτική ενέργεια σε σχέση με τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας, της μεταπτυχιακής μελέτης ή της διδακτορικής διατριβής.

Το σεμινάριο αποτελείται από 12 ώρες πλήρης διδασκαλίας των ακόλουθων ενοτήτων:

ΕΝΟΤΗΤΕΣΩΡΕΣ
Οδηγίες Εύρεσης Βιβλιογραφικών πηγών2 ώρες
Δόμηση θέματος - οδηγίες ανάπτυξης ενοτήτων2 ώρες
Σύνταξη κειμένου-Συστήματα παραπομπών2 ώρες
Μεθοδολογία έρευνας2 ώρες
Σύνταξη ερωτηματολογίου2 ώρες
Κλείσιμο μελέτης2 ώρες

Ακόμα για όσους ενδιαφέρονται παρέχονται επιπροσθέτως 4 ώρες μάθημα σε στατιστικά προγράμματα αλλά και 2 ώρες στη δημιουργία του power-point.

  • Κόστος 12 ωρών Μαθήματος: 150€ (χωρίς νόμιμους φόρους).
  • Κόστος όλου του προγράμματος: 200€ (χωρίς νόμιμους φόρους).
  • Κόστος μόνο μαθήματος στατιστικής: 60€ (χωρίς νόμιμους φόρους).
  • Κόστος μόνο για το Power-point: 20€ (χωρίς νόμιμους φόρους).

Ο σπουδαστής ουσιαστικά έχει συνεχώς και όσο καιρό γράφει την πτυχιακή του, έναν καθηγητή να τον επιβλέπει και να τον στηρίζει, ενώ υπάρχει υποστήριξη από τη βιβλιοθήκη μας για την εύρεση υλικού. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου που διαρκεί από 12 έως 22 εβδομάδες αναλόγως την επιλογή του, ο σπουδαστής θα έχει τελειώσει και τη μελέτη του, μια και ο καθηγητής που τον αναλαμβάνει ελέγχει και τα κείμενα που γράφει βοηθώντας τον στην ανάπτυξή τους. Τα μαθήματα είναι είτε ιδιαίτερα είτε απευθύνονται το πολύ σε 5 άτομα.

Στη περίπτωση που κάποιος σπουδαστής θελήσει να μεταπηδήσει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην ολοκληρωτική υποστήριξη και κάλυψη πληρώνει ένα μικρό έξτρα κόστος, το οποίο διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση.

 
Εκπονούμε υπεύθυνα
τις πτυχιακές εργασίες σας.
Κατασκευή Ιστοσελίδων netStudio