Επίβλεψη Εργασιών
Σε περίπτωση που θες να συγγράψεις την εργασία σου μόνο σου αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο ή σε αγχώνει η εύρεση πηγών, η Webstudent, καινοτομώντας παρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια νέα υπηρεσία. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει να σας επιβλέπει, βοηθώντας σας μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης σας. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες παροχές:
  1. 2ωρα μαθήματα την εβδομάδα (Σε περίπτωση που δεν επαρκούν για το σπουδαστή ή σε περίπτωση που το επίπεδο είναι πιο υψηλό γίνονται περισσότερες ώρες μαθημάτων).
  2. Δυνατότητα εύρεσης πηγών στη βιβλιοθήκη μας.
  3. Διόρθωση των κειμένων.
  4. Βοήθεια σε μεταφράσεις κειμένων.
  5. Υποστήριξη κατά τη δόμηση του θέματος.
  6. Μαθήματα μεθοδολογίας, παράθεση πηγών αλλά και στατιστικών πακέτων.

Ανάλογα τη βοήθεια που ζητά ο σπουδαστής διαμορφώνεται και το κόστος στις χαμηλότερες τιμές τις αγοράς.

Τι κερδίζω:

  1. Καλύτερη κατανόηση της μελέτης μου.
  2. Χαμηλότερο κόστος.
  3. Τελικό αποτέλεσμα προσαρμοσμένο στις γνώσεις μου και τις απαιτήσεις μου.

Οι πελάτες που βαθμολογούνται με βαθμό πάνω από 8 έχουν επιπρόσθετες εκπτώσεις και παροχές.

 
Εκπονούμε υπεύθυνα
τις πτυχιακές εργασίες σας.
Κατασκευή Ιστοσελίδων netStudio